Nakupujte s dôverou!

Obchodne podmienky

Obchodné meno    (sídlo firmy podľa registra)

Poľovnícky raj, s.r.o.

Ulica a číslo

MPČĽ 55

PSČ a mesto

97703 Brezno

 

 

IČO:

48217034

DIČ:

2120091017

IČ DPH:

SK2120091017

Zápis v registri

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vo vložke číslo 19384/S

Bankové spojenie:

Tatra Banka, a. s.

 

č.ú.: 2948006799

Telefón/Mobil:

0918529314

E-mail:

info@polovnickyraj.sk

 

 

Príjem objednávok cez e-shop:

nonstop

Prevádzková doba:

Pondelok až Piatok od 9.00 do 17.00 hod

Zodpovedný vedúci:

Ondrej Káčer

 

 

prevádzka:

Predajňa

Obchodné meno

Poľovnícky raj, s.r.o.

Ulica a číslo

MPČĽ 55

PSČ a mesto

97703 Brezno

 

 

Orgán dozoru: (podľa adries uvedených na nasledujúcich stranách)
 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 01  Banská Bystrica 1
e-mail: bb@soi.sk

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu)

 

Článek I.

Vymezení pojmů

Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Poľovnícky raj, s.r.o. MPČĽ 55 97703 Brezno, IČO:48217034

Prodávajícím je: Poľovnícky raj, s.r.o. MPČĽ 55 97703 Brezno, IČO:48217034

Dodavatelem zboží a služeb nabízených na e-shopu  https://www.myslivcuvraj.cz   je společnost Poľovnícky raj, s.r.o. MPČĽ 55 97703 Brezno, IČO:48217034

Kupujícím je každý návštevník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu https://www.myslivcuvraj.cz/ vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží za účelem jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.

E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.

Zbožím nebo službou jsou veškeré produkty zveřejněné na stránkách e-shopu.

Objednávka vzniká potvrzením objednávacího procesu v e-shopu  https://www.myslivcuvraj.cz/   výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.

Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

 

Článek  II.

Cena

Veškeré uváděné ceny zboží jsou konečné, a to včetně 20% DPH.

Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

 

Článek  III.

Objednávka

Objednávka vzniká potvrzením objednávacího procesu v e-shopu https://www.myslivcuvraj.cz/ výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro správné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit možnost dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb a objednávka se tím pro něj stává závaznou.

Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky vygenerován e-mail s potvrzením přijetí objednávky e-shopem. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 3. tohoto článku.

Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

Prodávající má možnost kdykoli objednávku zrušit bez udání důvodu.

 

 

Článek  IV.

Platební podmínky

Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)

platba při osobním převzetí na prodejně

platba na základě zálohové faktury – předem, zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na náš účet vedený v TATRABANCE a.s., číslo účtu 2948006799/1100, pomocí platební brány PayPal

 

 

 

Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti je na kupónu uvedeno. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné si dohodnout s kupujícím.

Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:

slevu z ceny za registraci do e-shopu,

slevu za opakovaný nákup,

slevu na základě jednorázového slevového kupónu,

Poskytované slevy nelze kombinovat.

 

Článek  V.

Dodací podmínky

Prodávající je povinen do 30 dní od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodli jinak nebo u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.

Pokud je zboží skladem, je expedováno podle kapacitních možností v co nejkratší době.

Pokud se v objednávce nachází více kusů zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi postupných dodávek.

Spolu se zbožím je zákazníkovi zaslaná faktura (daňový doklad), návod i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.

Za místo plnění se považuje místo, kam je zboží dodáváno.

Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:

kurýrní společnosti DHL

osobně na provozovně zvolené při objednávce,

vlastní dopravou prodávajícího.

 

Článek  VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury nebo prostřednictvím platebních bran si za dopravu účtujeme:

při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu: 120 Czk

Při platbě na dobírku (platíte kurýrovi při převzetí):

při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu: 147 Czk

Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cenách za tyto služby.

Prodávající může kupujícímu zaslat zboží, které je okamžitě dostupné, a zbylou část objednávky doručit dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné mimo toho, které bylo započítáno v objednávce.

 

Článek VII.

Převod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.

Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím vyřídit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

Stornovat objednané zboží nebo službu bez storno poplatku má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy.

 

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.

Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení nejpozději v poslední den lhůty předat k poštovní přepravě na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si pro vlastní potřebu vyhotovili kopii faktury a zboží zaslali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje označené „*“ – hvězdičkou.

Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.

Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. § 9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Sb., stejně jako náklady prokazatelně vynaložené na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, ale nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručeno zboží nebo než spotřebitel prokáže zaslání zboží; to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.

Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Sb.

Spotřebitel zodpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zajištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.

Kupující je povinen:

převzít objednané zboží,

zaplatit za zboží dohodnutou částku prodávajícímu,

překontrolovat, že obal je při přebírání neporušený a zboží je bez vad.

Prodávající je povinen:

dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,

spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

 

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel neposkytne osobní údaje kupujícího třetí osobě, s výjimkou přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb nebo státním orgánům v případě kontroly.

Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa, v případě že jste firma nebo živnostník pracující na IČO, název společnosti, adresa sídla společnosti, adresa pro doručení objednávky, faxové číslo, město, stát, odkud kupující pochází, kraj, ze kterého kupující pochází.

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem správného vyřízení vaší objednávky.

Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněnými osobami, což má zpracováno v bezpečnostní směrnici.

Pokud kupující při registraci v e-shopu souhlasil s využitím osobních údajů k marketingovým účelům, týká se jeho souhlas především zasílání e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu, telefonického kontaktu nebo zasílání adresné pošty na kontaktní adresu.

Svůj souhlas může kupující kdykoli písemně odvolat zasláním Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě zablokujeme nebo zničíme. A z naší strany vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro marketingové účely.

 

Článek XII.

smluvní pokuta

Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 270 Czk v případě, že vznikla kupní smlouva, kterou kupující nestornoval nebo od které neodstoupil a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak bylo vráceno zpět prodávajícímu, nebo byl vyzván prodávajícím k převzetí zboží, přičemž zboží si nepřevzal, čímž porušil ustanovení v čl. X. bod 2, písm. a.

Tato smluvní pokuta zahrnuje náklady na dopravu i ostatní náklady prodávajícího související s nenaplněním kupní smlouvy.

 

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek se řídí celý proces nákupu těmi všeobecnými obchodními podmínkami, které platily v okamžiku odeslání objednávky kupujícím, a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího https://www.myslivcuvraj.cz/ .

Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí kupujícím a jsou zveřejněny na internetových stránkách e-shopu https://www.myslivcuvraj.cz/

Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách a v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení – především Zákona č. 40/1964 Sb, Zákona č. 250/2007 Sb., Zákona č. 102/2014 Sb., Zákona č. 122/2013 Sb., Zákona č. 22/2004 Sb. a Zákona č. 513/1991 Sb.

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 16. 02. 2015.

 

 

Brezno, dne 16. 08. 2015

                                                                                                  Ondrej Káčer

                                                                                             jednatel společnosti